+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

VRL – 10. kolo

VRL – 10. kolo

>>>PROPOZÍCIE<<<

!!EKOLÓGIA
Záleží nám aby po našom podujatí zostalo čo najmenej odpadu.
Doneste si prosím svoje taniere, príbory, poháre na 0,5l nápoj, termo poháre na kávu.
– Minimalizujte prosím odpad.
– Odpad triedime priamo v areáli, bude pripravená separačná stanica, kde vás naša Zelená hliadka usmerní, poradí.
– Oddeľujeme aj bio odpad, zbytky z jedla.
– Uprednostnite svoje fľašky na vodu pred jednorázovými plastovými . Pitná voda tečie z umývadiel.
– K dispozícii a používať budeme kompostovateľné poháre, taniere.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Všeobecné a technické ustanovenia
o Usporiadateľ: CYKLO SPIŠ o.z.
o Termín: 4.9.2022 (nedeľa)
o Miesto: areál kaštieľa v Spišskom Hrhove
o Organizačný výbor: Mária Stanovičová – riaditeľka pretekov 0902 120 401
o Zdravotnícka asistencia: Rescue Slovakia
o Rozhodcovský zbor: deleguje VRL Stanislav Klímeš
o Prihlásenie: online, alebo
o na mieste – bývala telocvičňa v areáli kaštieľa v Spišskom Hrhove
o Kancelária pretekov : bývalá telocvičňa v areáli kaštieľa v Spišskom Hrhove
o Prezentácia: 4.9.2021, 9:00 – 11:00 hod
o Porada sprievodných vozidiel: 11:00 hod v priestoroch prezentácie
o Štartovné: VRL pretekári zo zakúpeným čipom online vopred prihlásení 10€,
VRL pretekári online vopred prihlásení bez čipu 12€,
na mieste prihlásení 20 €,
VRL kadeti a MUŽI E zo zakúpeným čipom online vopred prihlásení 8€,
VRL kadeti a MUŽI E vopred prihlásení bez čipu 10€,
VRL kadetia MUŽI E na mieste prihlásení 20 €,
Hand Bike štartovné neplatia,
MTB pretekári a ostatní na mieste 15 €.
o Číslo účtu : CYKLO SPIŠ, IBAN: SK8011110000001218046006,
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Do poznámky : MENO PRIEZVISKO
o V cene štartovného : občerstvenie jedlo + nápoj
o Trasa pretekov : štart prvého pretekára 12:00 hod.– Na ceste prvej triedy č. 18
pred autobusovou zastávkou Spišský Hrhov, po 4km sa odbočí vpravo na cestu tretej triedy
č.3204 do obce Uloža. Za obcou Uloža cca 800 m na vrchole Krúžok bude cieľ pretekov.
o Štart pretekov: prvý pretekár 12:00 autobusová zástavka Spišský Hrhov
o Cieľ pretekov: Krúžok – vrchol
o Počas pretekov bude použitá elektronická časomiera.
o Každý pretekár štartuje s čipom, tieto čipy budú zbierané v zóne za cieľom.
o Vyhodnotenie: areál kaštieľa v Spišskom Hrhove
o Druh bicyklov: cestné aj horské bicykle sú povolené
o Kategórie: VRL (cestné bicykle)
Kadeti ročník 2007-2005
Muži ELITE VRL : ročník 2004-1993
A: ročník 1992-1983
B: ročník 1982-1973
C: ročník 1972-1963
D: ročník 1962- 1958
E: 1957 a starší
Ženy A: ročník 2007-1981
B: ročník 1982 a viac
Hand Bike bez rozdielu veku
MTB bike (horské bicykle)
Kadeti ročník 2007-2005
Ženy : bez rozdielu veku
Muži : bez rozdielu veku
Rodič s dieťaťom v sedačke, vo vozíku
o Podmienka štartu: VRL – Pretekári VRL po zaregistrovaní sa v kancelárii stávajú držiteľmi
Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii
nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.
o Dĺžka trasy : 9,12 km
o Prevýšenie : 494 m
o Mapa
o Bezpečnosť pretekárov : zabezpečuje polícia SK , zdravotná služba, organizátor
o Ceny : po dojazde všetkých pretekárov vyhodnotení prví traja
súťažiaci podľa kategórii, vyhodnocujú sa zvlášť cestné bicykle a zvlášť horské bicykle.
o Body do VRL sú započítavané len pre cestné bicykle.
o Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár
svojim podpisom v prihláške.
o Záverečné ustanovenie:
Preteká sa podľa týchto propozícii za plnej cestnej premávky. Počas celého preteku je každý
pretekár povinný mať na hlave cyklistickú prilbu. Usporiadateľ neručí za škody, ktoré spôsobia
pretekári alebo ich doprovod. Každý pretekár svojim podpisom do prihlášky prehlasuje, že
preteká na vlastné nebezpečenstvo a prípadne vzniknuté škody si nebude nárokovať od
usporiadateľov. Pretekári do 18rokov budú mať písomný súhlas svojich zákonných zástupcov, že
súhlasia s účasťou na pretekoch (potvrdenie potrebné doniesť na registráciu).
o Zakazuje sa vyhadzovať odpadky po celej dĺžke trate, prosíme odovzdať svoj odpad v areáli
pretekov do separačnej stanice.
o Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
o Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní.
o Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pustené na trať. Technická pomoc a
občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možné.
o Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v týchto propozíciách.
o Informácie : www.cyklospis.sk , 0902 120 401, 0905 318 187.
Mária Stanovičová

Dátum

04. sep 2022
Expired!

Čas

Celý deň

Viac info

REGISTRÁCIA

Štítky

VRL

Miesto

Spišský hrhov
Kategória

Organizátor

VRL o.z.
REGISTRÁCIA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *