PRAVIDLÁ

Pravidlá pretekov

Zoznámte sa a stiahnite si pravidlá pretekov.​

Karpatský kuriér

Zoznámte sa s pravidlami Karpatský kuriér (pravidlá sú v poľštine)

Súťažné pravidlá detskej VRL

Zoznámte sa a stiahnite si pravidlá detskej VRL.​

Skrátené pravidlá pre účastníkov pretekov:

Skrátené pravidlá pre organizátorov pretekov:

Každý organizátor pretekov zašle propozície na konzultáciu minimálne 28 dní pred pretekmi technickej komisii VRL.

 Následne, propozície budú zverejnené na internetovej stránke VRL 

www.vychodroadliga.eu