+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

VRL – 11. kolo Čečejovce p. j – O pohár údolia Kaňapty

Domov Zoznam podujatí Preteky VRL VRL – 11. kolo Čečejovce p. j – O pohár údolia Kaňapty

VRL – 11. kolo Čečejovce p. j – O pohár údolia Kaňapty

>>>PROPOZÍCIE<<<

O pohár údolia Kaňapty
11. kolo Východ road ligy 2022

Všeobecné a technické ustanovenia
Usporiadateľ: Samospráva obce Čečejovce v spolupráci s VRL o. z.
Termín: 17.9.2022 (sobota)
Miesto: areál amfiteátra v Čečejovciach
Organizačný výbor: Mgr. Lukáš Macák –riaditeľ pretekov,
Hlavný rozhodca : Mgr. Stanislav Klimeš, Ján Kawasch, Gabriel Demko
Zdravotnícka asistencia: Dobrovoľný hasičský zbor Čečejovce
Prihlásenie a kancelária pretekov: online, na mieste za príplatok a len do počtu 110 pretekárov.
Prezentácia: areál amfiteátra v Čečejovciach 17.9.2022 od 7.00 hod. do 8.30 hod.
Porada sprievodných vozidiel: 8:30 hod v priestoroch prezentácie
Štart pretekov: 17.9.2022 o 9:15 hod.
Štartovné: VRL pretekári zo zakúpeným čipom online vopred prihlásení 12€,
VRL pretekári online vopred prihlásení bez čipu 15€,na mieste prihlásení 20 €,
Kadet a Muži E : S vlastním čipom 8€, Bez čipu 10€
V cene štartovného : občerstvenie jedlo + nápoj + účastnícka medaila
Štartovné sa platí na mieste.
Trasa pretekov: Čečejovce – Buzica – Perín – Veľká Ida –Komárovce – Buzica – Perín – Veľká Ida
– Komárovce – Buzica – Perín – Veľká Ida – Komárovce – Čečejovce
Ostrý štart je cca 100 metrov po prejazde cez železničné priecestie za obcou Čečejovce.
Štart a cieľ pretekov: pred areálom amfiteátra v Čečejovciach
Dĺžka trasy : 88 km
Prevýšenie : 164 m
https://www.strava.com/activities/7092754210
POZOR úsek KOMÁROVCE – križovatka BUZICA je zhoršená kvalita povrchu vozovky cca 2,5 km
Počas pretekov bude použitá elektronická časomiera, Časomieru vykonáva VRL Stanislav Klimeš.
Každý pretekár štartuje s čipom.

Vyhodnotenie: areál amfiteátra v Čečejovciach
Druh bicyklov: cestné
Kategórie: VRL
Kadeti ročník 2007-2005
Muži ELITE VRL : ročník 2004-1993
A: ročník 1992-1983
B: ročník 1982-1973
C: ročník 1972-1963
D: ročník 1962- 1958
E: 1957 a starší
Ženy A: ročník 2007-1981
B: ročník 1982 a viac
Podmienka štartu: VRL –
Mapa:


Bezpečnosť pretekárov: dopravná polícia SR, DHZo Čečejovce, dobrovoľníci v obciach.
Ceny: po dojazde všetkých pretekárov vyhodnotení prví traja súťažiaci podľa kategórii. Prvých 170 pretekárov po prejazde cieľom obdrží účastnícke medaile.
Body do VRL sú započítavané pre cestné bicykle.
Účasť na pretekoch: dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom v prihláške.
Záverečné ustanovenie:
Preteká sa podľa týchto propozícii za plnej cestnej premávky. Počas celých pretekov je každý pretekár povinný mať na hlave cyklistickú prilbu a pohybovať sa . Usporiadateľ neručí za škody, ktoré spôsobia pretekári alebo ich doprovod. Každý pretekár svojim podpisom do prihlášky prehlasuje, že preteká na vlastné nebezpečenstvo a prípadne vzniknuté škody si nebude nárokovať od usporiadateľov. Pretekári do 18 rokov budú mať písomný súhlas svojich zákonných
zástupcov, že súhlasia s účasťou na pretekoch (potvrdenie potrebné doniesť na registráciu).
Zakazuje sa vyhadzovať odpadky po celej dĺžke trate, prosíme odovzdať svoj odpad v areáli pretekov. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu!!! Preteká sa za každého počasia.
Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú prvý krát upozornený a na druhý krát diskvalifikovaní.
Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pustené na trať. Technická pomoc a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možné. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v týchto propozíciách.
Informácie: info@time4fun.sk

Dátum

17. sep 2022
Expired!

Čas

Celý deň

Viac info

REGISTRÁCIA

Štítky

VRL

Miesto

Čečejovce
Kategória

Organizátor

VRL o.z.
REGISTRÁCIA