+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

VRL – 3. kolo Sabinov – Buče p. j.

Domov Zoznam podujatí Preteky VRL VRL – 3. kolo Sabinov – Buče p. j.

VRL – 3. kolo Sabinov – Buče p. j.

>>>PROPOZÍCIE<<<

Cyklistika pre všetkých Východroad liga 2022 VRL o. z.
usporiada 3. kolo cyklistických pretekov:
XII. ročník O pohár primátora mesta Sabinov PRETEKY JEDNOTLIVCOV
Všeobecné ustanovenia

Dátum a miesto : 15.5.2022 Sabinov
Riaditeľ pretekov : Mgr. Stanislav Klimeš, 0918818043, stanoklimes@gmail.com
Čestný riaditeľ pretekov : Primátor mesta Sabinov
Zdravotná služba : Poliklinika Sabinov
Hlavný rozhodca : deleguje VRL
Štartujú : VRL – Ženy A (2007 – 1981), B(198ľ a staršie) , Muži: Elite VRL, Muži
A,B,C,D,E, Kadeti (2007 – 2005) so súhlasom zákonného zástupcu
Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19 :
– Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online, na prihlasovacom linku zverejnenom na
stránke www.vychodroadliga.eu alebo mailom u vychodroadliga@azet.sk. Povinné údaje sú,
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so
spracovaním osobných údajov.
– Pri prezentácii je potrebné dodržiavať aktuálne COVID opatrenia
Pretekári VRL sa po zaregistrovaní v kancelárii pretekov stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj
členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej
udalosti na sekretariáte SZC.

Technické ustanovenia
Prihlášky : iba online na stránke www.vychodroadliga.eu alebo mailom na
vychodroadliga@azt.sk do 12.5.2022 24,00 hod.
Kancelária pretekov : Mestský futbalový štadión Sabinov
Prezentácia: 15.5.2022 od 07,00 hod do 08,45 hod.
Porada vodičov sprievodných vozidiel 15.5.2022 o 09,00 hod, v priestoroch prezentácie
Príspevok VRL : 15,-€ (s vlastním čipom 10€) 10€ kadeti (s vlastním čipom 8€)
Príspevok neregistrovaného pretekára online: 20€
Ceny : Vecné ceny + medaily pre prvých troch v každej vekovej kategórii
Pohár primátora mesta Sabinov prvému v cieli do 49 rokov a nad 50 rokov v mužskej
kategórii a prvej žene.

Trasa č. 1 Kadet, VRL Elite, MA a MB, Ženy A – 67,2 km, prevýšenie 1300 m : Štart 09.45
hod. pre všetky kategórie : Sabinov historická budova mestského úradu, Ražňany,
Ostrovany, Medzany, V. Šariš, M. Šariš, Bertotovce, Hermanovce, Jarovnice, Daletice,
Bunde, Chm. Nová Ves , Bertotovce, Jarovnice, Renčišov, Cieľ horská Chata Buče
Trasa č. 2 Ženy B, MC, MD, ME – 49,6 km, prevýšenie 857 m : Štart 09.45 hod. pre všetky
kategórie : Sabinov historická budova mestského úradu , Ražňany, Ostrovany, Medzany,
V. Šariš, M. Šariš, Bertotovce, Hermanovce, Jarovnice, Renčišov, Cieľ horská Chata Buče
STACIONÁRNY BUFET a BUFET Z VOZIDIEL: Podľa pravidiel cyklistiky SZC a VRL
VYHODNOTENIE PRETEKOV: Horská Chata Buče
Možnosť ubytovania: Horská chata Buče
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!
Je zakázané podávať občerstvenie medzi pretekármi počas pretekov,
Osádky vozidiel s povinne nasadenou ochranou dýchacích ciest,
● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave
● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý
pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
• Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.
• Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. Technická pomoc
a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možná.
● Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.
V Sabinove 2.2. 2022 Schválil: Ing. Dušan Krkoška v.r.

Mgr. Stanislav Klimeš
Riaditeľ pretekov

Partneri VRL

Generálny partner:

Dátum

15. máj 2022
Expired!

Čas

Celý deň

Viac info

REGISTRÁCIA

Štítky

VRL

Miesto

Sabinov
Kategória

Organizátor

VRL o.z.

Ďalší organizátori

mesto Sabinov
REGISTRÁCIA