+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

VRL – 2. kolo Časovku jednotlivcov

Domov Zoznam podujatí Preteky VRL VRL – 2. kolo Časovku jednotlivcov

VRL – 2. kolo Časovku jednotlivcov

>>>PROPOZÍCIE<<<

Východroad liga o. z. 2022
usporiadajú cyklistické preteky v spolupráci s obcou Svinia :
2. kolo VRL,
ČASOVKA JEDNOTLIVCOV
Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto : 14.05.2022 OÚ Svinia
Riaditeľ pretekov : Mgr. Stanislav Klimeš
Čestný riaditeľ : Starosta obce Svinia
Zdravotná služba : NsP Sabinov
Hlavný rozhodca : výsledkový servis zabezpečí organizátor
Štartujú : Ženy A, B, Muži Elite VRL, A, B, C, D, E , kadet a HB (Hand bike)
Podmienka štartu:
VRL – Pretekári VRL po zaregistrovaní sa v kancelárii stávajú držiteľmi Národnej licencie
a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva,
vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.
Technické ustanovenia
Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19 :
– Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online, na prihlasovacom linku
zverejnenom na stránke www.vychodroadliga.eu alebo mailom u vychodroadliga@azet.sk.
Povinné údaje sú, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt
a súhlas so spracovaním osobných údajov.
– Pri prezentácii, je potrebné dodržiavať aktuálne COVID opatrenia vlády SR ako aj
hlavného hygienika SR.
Pretekári VRL sa po zaregistrovaní v kancelárii pretekov stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým
aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade
poistnej udalosti na sekretariáte SZC.
Prihlášky: iba online na stránke www.vychodroadliga.eu alebo mailom na
vychodroadliga@azet.sk do 12.5.2022 24,00 hod.
Kancelária pretekov: 14.05.2022 od 08:00 hod do 09:30 hod. OÚ Svinia
Porada sprievodných vozidiel: 09,45 hod
Príspevok: Kadeti 5,-€ (s vlastným čipom ˛3,- €), v ostatných kategóriách 10,-€ (8,- € s vlastním
čipom)
Príspevok neprihláseného pretekára online: 15€
Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim
podpisom v prihláške.
Trať pretekov: Štart prvého pretekára 10:30 hod. – Na ceste III . tr. č. 5873 pred OÚ Svinia,
Lažany, Jarovnice otočka a späť. Štart s odstupom 1 min. Poradie štartu Kadet,
Eite, A, B, C, D, Ženy A, B, HB, E. Poradie je nemenné!!!!!
Dĺžka trate : 15,5 km, prevýšenie 92 m
Ceny: Vecné ceny + medaily pre prvých troch v každej vekovej kategórii.

Občerstvenie: minerálna voda a z ohľadom na pandemické opatrenia
Záverečné ustanovenia

● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!
● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave
● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý
pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
• Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.
• Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pustené na trať. Technická pomoc
a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možné.
● Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.
V Sabinove : 17.2. 2022

Mgr. Klimeš Stanislav Ing. D.Krkoška
riaditeľ pretekov ŠTK CPV

Dátum

14. máj 2022
Expired!

Čas

Celý deň

Viac info

REGISTRÁCIA

Štítky

VRL

Miesto

Svinia
Kategória

Organizátor

VRL o.z.
REGISTRÁCIA