+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

5. kolo 22. 06. 2024 Ruskov – Olšavskou dolinou č. j. Pro-body sport team a obec Ruskov

Domov Zoznam podujatí Preteky VRL 5. kolo 22. 06. 2024 Ruskov – Olšavskou dolinou č. j. Pro-body sport team a obec Ruskov

5. kolo 22. 06. 2024 Ruskov – Olšavskou dolinou č. j. Pro-body sport team a obec Ruskov

Propozície

 

Štartovné vopred prihlásený:

Zaplatené do 24.5.2024 na účet: 17€ (s vlastním čipom 13€) 12€ kadeti, muži D, E (s vlastním čipom 8€)
číslo účtu: SK8983300000002901638449 , do správy uveďte svoje meno a priezvisko, dátum narodenia.

Zaplatené na mieste : 20€ (s vlastním čipom 16€) 15€ kadeti, muži D, E (s vlastním čipom 10€)

Pri prihlásení v deň štartu je štartovné stanovené na 30€. 

Prihlasovanie vopred online bude ukončené 20.06.2024 o 19 hod. Pretekári , ktorý sa prihlásia v deň štartu strácajú nárok na stravný lístok. Prihlásenie online na stránke pretekaj.sk alebo vychodroadliga.eu.

Kancelária pretekov a prezentácia: 22.06.2024 od 09,30 hod do 11,00 hod. Obecný úrad obce Ruskov.

Priebeh pretekov: preteká sa v intervalových štartoch po kategóriách po 1 minúte, štart prvého pretekára je o 12:30. poradie a čas štartu pretekárov bude zverejené najneskor 30 minut pred štartom prvého pretekára. 

Po vyhlásení výsledokov bude TOMBOLA pre všetkých zúčastnených pretekárov.

Dátum

22. jún 2024
Expired!

Čas

8:00 - 18:00

Viac info

REGISTRÁCIA

Štítky

VRL
Kategória
REGISTRÁCIA