+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

7.kolo 28.07.2024 O pohár starostu obce Šarišské Bohdanovce

Domov Zoznam podujatí Detská Východ MTB Liga 7.kolo 28.07.2024 O pohár starostu obce Šarišské Bohdanovce

7.kolo 28.07.2024 O pohár starostu obce Šarišské Bohdanovce

 

Cyklo Čajka Prešov
usporiada 7. kolo DETSKEJ ligy Andreja Babiča

“O POHÁR STAROSTU OBCE ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE ”

dňa 28.7.2024 “BICYKLOVAŤ JE RADOSŤ”

Dátum a miesto: 28.7.2024, Šarišské Bohdanovce

Riaditeľ pretekov:  Martin Čajka, tel: +421 918 320 953

Tajomník pretekov: Ján Kaňuk, tel: +421 948 034 929

Zdravotná služba: Semcare Slovakia spol. s r.o.

Hlavný rozhodca: Mgr. Stanislav Klimeš

Časomiera: VRL o.z.

Kancelária pretekov: Kultúrny dom Šarišské Bohdanovce, od 8:00 hod. do 9:00 hod.

Kategórie DL A. Babiča: Baby rok narodenia 2020 a mladší štartujú osobitne dievčatá, chlapci. Mikro 2019 – 2018, Mili 2017

– 2016, Mini 2015 – 2014, Ml. Žiaci 2013 – 2012, St. Žiaci 2011 – 2010

Podmienky štartu

Tieto kategórie sú zvlášť pre chlapcov a dievčatá. V prípade, ak v danej kategórii DIEVČAT bude prihlásených menej pretekáriek, organizátor ich môže odštartovať spolu s chlapcami, inak štartujú s krátkym časovým sklzom. Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online cez pozvánku z emailu alebo na prihlasovacom linku zverejnenom na stránke www.vychodriadliga.eu, noví priamo na DL A.Babiča https://pretekaj.sk/dvrl2024 . Prihlášky iba online cez pozvánku alebo na stránke www.vychodroadliga.eu do 25.7.2024 do 24:00h. Počet pretekárov je obmedzený na max. 200.

Štartovné: kategória BABY 1€, ostatné kategórie 7,-€,
Štart: 28.7.2024 o 10:00 h, za futbalovým ihriskom v obci Šarišské Bohdanovce
Vyhodnotenie: hodinu po poslednej discipline, sprievodný program pre deti a mládež, občerstvenie, areál ZŠ Š. Bohdanovce, Ceny: medaile, diplomy pre prvých troch v každej vekovej kategórii.

Trasa DL A.Babiča: Technická trať za futbalovým ihriskom v Šarišských Bohdanovciach podľa kategórií: Baby- 250m, okruh má 1,1km: Mikro- 2 okruhy (2,2km), Mili- 3 okruhy (3,3km), Mini- 4 okruhy (4,4km), Ml. Žiaci- 5 okruhy (5,5km), St. Žiaci- 6 okruhy (6,6km)

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: ● dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojím podpisom v prihláške ● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave ● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. • Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia. ● Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

V Prešove 20.6.2024 Schválil riaditeľ pretekov: Martin Čajka

Dátum

28. júl 2024

Čas

10:00 - 12:00

Viac info

PRIHLASOVANIE

Štítky

DVL

Organizátor

Cyklo Čajka
PRIHLASOVANIE