+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

4.kolo 25.05.2024 Memoriál A. Babiča – Lučivná

Domov Zoznam podujatí Detská Východ MTB Liga 4.kolo 25.05.2024 Memoriál A. Babiča – Lučivná

4.kolo 25.05.2024 Memoriál A. Babiča – Lučivná

Propozície

 

4.kolo Detskej VRL Adriána Babiča

„ STÁLE MEDZI NAMI“

Všeobecné ustanovenia

Dátum a miesto: 25. 5.2024 Snowpark Lučivná

Riaditeľ pretekov: Lenka Litvinová (le.ilavska@gmail.com)

Čestný riaditeľ: Mária Babičová

Zdravotná služba: zabezpečí organizátor

Hlavný rozhodca: Stanislav Klimeš

Kancelária pretekov: 25.5. 2024 Snowpark Lučivná, v čase od 8:00h do 9:30h

Štart: kategória BABY 10:30h, následne ostatné kategórie vždy najprv dievčatá, potom

chlapci, príp. spolu podľa počtu dievčat

Kategórie DL A. Babiča:

Baby rok narodenia 2020 a mladší ( chlapci a dievčatá štartujú spolu v prípade nízkeho počtu

štartujúcich)

Mikro 2018 – 2019

Mili 2016 – 2017

Mini 2014 – 2015

Ml. Žiaci 2012 – 2013

St. Žiaci 2010 – 2011

Dĺžka tratí podľa pravidiel DLAB.

Podmienky štartu

Tieto kategórie sú zvlášť pre chlapcov a dievčatá. V prípade, ak v danej kategórii DIEVČAT

bude prihlásených menej pretekárok, organizátor ich môže odštartovať spolu s chlapcami,

inak štartujú s krátkym časovým sklzom. Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online

cez pozvánku z emailu alebo na prihlasovacom linku zverejnenom na stránke

www.vychodriadliga.eu, noví priamo na DL A. Babiča www.pretekaj.sk

Prihlášky iba online cez pozvánku alebo na stránke www.vychodroadliga.eu do

23.5.2024 do 00:00h. Počet pretekárov je obmedzený na max. 150. Preteká sa podľa

platných pravidiel SZC a VRL.

Povinné údaje sú meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a

súhlas so spracovaním osobných údajov.

Štartovné: kategória BABY 1€, ostatné kategórie 5€+2e záloha za čip, neprihlásení do

uvedeného dátumu – 10€ + 2e záloha za čip

Vyhodnotenie: po dojazde poslednej kategórie

Ceny: medaily, diplomy pre prvých troch v každej vekovej kategórii, dresy pre víťazov,

vecné ceny

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: ● dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí

každý pretekár svojím podpisom v prihláške ● pretekári štartujú v celoplastových prilbách,

pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave ● pretekov sa zúčastňujú pretekári s

dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojím

podpisom do štartovnej listiny. • Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová

penalizácia. ● Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade

nepredv.daných okolností.

V Prešove 1.5.2024

Lenka Litvinová, riaditeľ pretekov

Dátum

25. máj 2024
Expired!

Čas

10:00 - 12:00

Viac info

Propozície

Štítky

DVL
Propozície