+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

8. kolo 21. 07. 2024 Kežmarok p. j. CK Kežmarok

Domov Zoznam podujatí Preteky VRL 8. kolo 21. 07. 2024 Kežmarok p. j. CK Kežmarok

8. kolo 21. 07. 2024 Kežmarok p. j. CK Kežmarok

Propozície

 

CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK
V spolupráci s mestom Spišská Bela

Organizuje
KEŽMARSKO – TATRANSKÝ CYKLOMARATON
O POHÁR PRIMATORA SPIŠSKÁ BELA
8. kolo Východ road ligy

Miesto konania: Spišská Belá Pred Mestským úradom ul. Petzvalova 18
Prezentácia , Štart , Jedlo a občerstvenie , Vyhlasovanie víťazov.
Dátum podujatia : 21.07.2024
Riaditeľ pretekov : Vladimír Lukáč
Organizátor pretekov : Jozef Potok jozefpotokarex@gmail.com mob. 0905 218 712
Zdravotná služba: FALC a.s
Štart pretekov: 10,00 hod. v Spišskej Belej pred Mestským úradom
Prezentácia a vydaj štartovacích čísiel :
Mestský úrad Spišská Belá ul. Prtzvalova 18 od 7.30 do 9 hod
Cieľ pretekov: Pred firnov JAVORÍNA , tesne za označujúcou tabuľou Spišská Belá .
Odporúčam parkovanie: Pred Coop Supermarket .
Hlavný rozhodca : deleguje VRL.

Kategórie:
Vek pretekára sa určí ako rozdiel medzi rokom konania podujatia a rokom narodenia
pretekára. Kadet 15-16 rokov, Junior 17-18, Muži VRL Elite 19-29 rokov, Muži A 30-39 rokov,
Muži B 40 – 49 rokov, Muži C 50-59 rokov, Muži D 60 – 64, Muži E 65 a viac, Ženy A 15-39,
Ženy bez rozdielu veku. Hodnotenie žien na kat. A a B, iba ak budú v kategórii min. dve
Príspevok VRL :
Príspevok : 20,- € s vlastním čipom 16,- € .
Kadet a muži D a E 15,- € s vlastním čipom 11,-€
Neprihlásený pretekár na mieste 30,- €
Bodovanie:
Časovka jednotlivcov, časovka do vrchu, preteky s hromadným štartom 30, 25, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 5,4,3, 2, ostatní ktorí preteky dokončia 1 bod
Majstrovstvá VRL open 50, 40, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, ostatní ktorí preteky dokončia 2 body
UPOZORNENIA:
Pri prihlásení v deň štartu bude poplatok 30 €
Prihlasovanie online bude ukončené 19.7.2024 o 19 hod.
Pretekári , ktorí sa prihlásia v deň štartu strácajú nárok na stravný lístok.
Prihlásenie:
Online na stránke https://pretekaj.sk/vrl2024/preteky/2344,
Pretekári ktorí absolvovali preteky dostanú pozvánku mailom .
Trať A pre kategóriu Ženy A , Elit , A, B , C
Štart Spišská Belá, Slovenská Ves , Výborná , Lendak , Tatranská Kotlina , Ždiar , Osturňa , Malá Franková , Spišské. Hanušovce odbočka doľava Spišské. Matiašovce , Spišská Stará Ves , Červený Kláštor a späť cez Spišskú Starú Ves , Spišské Matiašovce , Spišských Hanušoviec , Reľov , Slovenská Ves ,Spišská Belá kde bude cieľ,
Dĺžka trate : 90 km prevýšenie 1280 m

Trať B krátka pre kat. Ženy B , Kadeti , D , E
Štart Spišská Belá, Slovenská Ves , Výborná , Lendak , Tatranská Kotlina , Ždiar , Osturňa , Malá Franková , Spišské. Hanušovce odbočka do prava , Reľov , Slovenská Ves ,Spišská Belá kde bude cieľ,
Dĺžka trate : 61km prevýšenie 1062 m
Uvedené kategórie krátkej trate B budú štartovať 5 minút po odštartovaní pretekárov dlhej trate A

Preteká sa za plnej premávky v pravom jazdnom pruhu. Sprievodné vozidlá sa počas pretekov riadia pravidlami bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke a jazdia výhradne v pravom jazdnom pruhu. Podávanie občerstvenia z vozidla je zakázané. Porušenie týchto pravidiel je dôvodom k diskvalifikácii pretekára.
Pretekárov bude sprevádzať servisné vozidlo.

Miesta určené na občerstvenie:
Vrchol nad Ždiarom , vrchol kopca nad Malá Frankova a na otočke v Červenom Kláštore a na vrchu kopca Magura. Miesta určené na občerstvenie budú označené ,v iných častiach trate okrem označených je zakázané podávať občerstvenie.
Vyhlasovanie výsledkov, občerstvenie : Mestský úrad Spišská Belá 13,30 hod
Ceny: Prvý traja pretekári v každej kategórii získajú medaily , vecné ceny a dresy pre ženy a pretekárov do 50 rokov a pretekárov nad 50 rokov . Kategóriu má právo určiť organizátor.

Dôležité upozornenie:
– Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu a prihlásenia.
– V prípade potreby limitovať počty účastníkov podujatia, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere budú diskvalifikovaní!
– pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave,
– pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom,
– pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia,
– Technická pomoc a občerstvenie z týchto vozidiel nie je možná,
– Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností

Dátum

21. júl 2024

Čas

8:00 - 18:00

Viac info

REGISTRÁCIA

Štítky

VRL
Kategória

Organizátor

CK Cyklošport Kežmarok
REGISTRÁCIA