+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

Gavurky Ride 2022

Gavurky Ride 2022

>>>PROPOZÍCIE<<<

Cyklistika pre všetkých

Základné informácie

Organizátor: ŠPORTKLUB Dobrá Niva, o.z,
Kontakt: gavurkyrun@gmail.com
Riaditeľ pretekov: Rastislav Koštialik, 00915 802 774
Technický riaditeľ: Peter Krkoš, 0907 877 166
Zdravotná služba: lekár v pelotóne
Miesto konania: Dobrá Niva, Námestie SNP
Dátum: 24.4.2022, nedeľa o 10:30
Dĺžka trate: 78 km pre obe kategórie (3 km obcou po letmý štart, 75 km samotný pretek)
Trasa pretekov: Dobrá Niva – Sása – Pliešovce – Zábava – Senohrad – Sucháň – Litava – Trpín – Kozí
Vrbovok – Jalšovík – Senohrad – Zábava – Pliešovce – Sása – Dobrá Niva
Kategórie: 1/ A – muži (nar. 1900 – 1982)
2/ B – muži (nar. 1983 a neskôr)
3/ C – ženy
(pri pretekároch mladších ako 18 rokov je nutný písomný súhlas rodiča)
Registračné informácie
Registrácia: Iba online – do 21.4.,23:59. Prihlásenie, ani platba na mieste nebude možná.
www. misosport.sk, www.cyklistikaszc.sk
Pretekári s platnou registráciou (úhrada) do 8.4.2022 majú v cene tričko.
Kancelária pretekov a výdaj štartového balíčka: Nám. SNP, Dobrá Niva
Prezentácia: 24.4.2022, 8:00 – 10:00, pre urýchlenie prezentácie prosíme pripravte si doklad na
identifikáciu (OP, vodičský preukaz, iný osobný doklad s fotografiou)
Štartovné: 19 EUR, len bankovým prevodom. Limit účastníkov je 100 (prvých 100 registrovaných
a zaplatených). Podrobnosti o platbe sú zasielané na email po registrácii. Registrácia je platná až po
zaplatení štartovného poplatku. V prípade zrušenia pretekov (vyššia moc), sa štartovné vracia na
účet pretekára vo výške upravenej o reálne nevyhnutne už vynaložené náklady organizátora.
Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia ani neprenáša na iný rok.

Ceny: prví traja v každej kategórii
Zverejnenie výsledkov: zaslané na mail každému účastníkovi, zároveň na:
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cyklistika-pre-vsetkych/kalendar-prop-vysl
https://misosport.sk/kalendar

Harmonogram dňa:
8:00 – 10:00 Registrácia pretekárov
10:15 – 10:25 Poučenie pretekárov, príhovor
10:30 / 10:35 Štart pretekov/ostrý letmý štart
12:30 – 13:30 Príchod pretekárov do cieľa
12:30 – 14:30 Výdaj občerstvenia
13:30 Vyhlásenie víťazov, poďakovanie
14:30 Záver podujatia

Štartovací balík
– Štartové číslo na dres, pod sedlo a prilbu
– Energetická tyčinka
– 2 x občerstvovacia stanica (na 20 km a na 55 km)
– Obed formou dvoch druhov cestovín v cieli
– Účastnícky dar – tričko s logom pretekov (reg. a platba do 8.4.2022)
– Neutrálne servisné vozidlo a zberné vozidlo
– Zdravotné zabezpečenie
– Foto servis
– Neobmedzený pitný režim v mieste štartu a cieľa pretekov
– Komplet výsledkové poradie zaslané na mail
– Zabezpečenie trasy políciou a dobrovoľníkmi
Občerstvenie
– Prvá občerstvovacia stanica je pred obcou Senohrad na 20 km. K dispozícii budú cyklistické
fľaše s vodou, Cola, iontový nápoj, čokoláda, banány, citróny, soľ
– Druhá občerstvovacia stanica bude na tom istom mieste – smere jazdy, pri 55 km
– Vlastné občerstvenie je možné každému z pretekárov vyviesť vo vozidle organizátora na
občerstvovaciu stanicu. Požadované je potrebné priniesť k miestu prezentácie najneskôr do
10:00

– Po príjazde do cieľa je pre každého pretekára pripravený obed formou mäsitých aj
bezmäsitých cestovín, voda, kofola, iontové nápoje, ovocie
– Pre sprievod a divákov bude pripravené občerstvenie – guľáš, kofola, pivo
Iné informácie
– WC, hygienické zariadenie a možnosť prezlečenia je možná v kultúrnom dome priamo na
námestí
– Parkovanie je možné na miestach zakreslených v mapke nižšie, prosím rešpektujte
usmernenia organizátorov a dobrovoľníkov

Podmienky a pravidlá
– Preteká sa podľa pravidiel cyklistiky a týchto propozícií
– Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a
zodpovedá za ním spôsobené škody sebe alebo iným
– Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené
– Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov,
preteká sa za plnej premávky, križovatky a zmeny smeru jazdy budú zabezpečené grafickým
značením, organizátormi a políciou
– Z priebehu podujatia môžu byť/budú realizované fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu
byť/budú zverejnené na webovom sídle SZC, alebo FB stránke SZC a organizátora. Svojou
účasťou dáva pretekár súhlas so zverejnením materiálov na tieto účely
– Prísny zákaz štartu bez prilby a štartového čísla, tieto sú povinné počas celých pretekov
– Počas pretekov je možné sa zbaviť odpadkov len v priestore štartu, cieľa a občerstvovacej
stanice. Pretekár, ktorý poruší toto ustanovenie bude diskvalifikovaný
– Neutrálne mechanické vozidlo pre rýchle opravy, zberné vozidlo a lekársky doprovod bude na
konci pelotónu
– Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií, prípadne i na zrušenie podujatia
v prípade nepredvídaných okolností

Dátum

24. apr 2022
Expired!

Čas

Celý deň

Viac info

REGISTRÁCIA

Štítky

VRL

Miesto

Dobrá Niva
Kategória
REGISTRÁCIA