+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

DVRL – 8. kolo

DVRL – 8. kolo

>>>PROPOZÍCIE<<<

HORAL JUNIOR Svit – Koliba 14.8.2022 (nedeľa)

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Organizátor a usporiadateľ
Mesto Svit, CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SVIT, ŠK HORAL

Dátum konania súťaže
14.augusta 2022 / nedeľa

Presné miesto štartu a cieľa
Svit, ul. Štefánikova (KOLIBA)

Trate
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií

Čas štartu
Kategória Baby štart 10.00 hod.

Ostatné kategórie následne až do starších žiakov

Miesto a čas prezentácie
Svit, ul. Štefánikova (zrub č. 7 v areáli KOLIBY)

 • 14. augusta nedeľa od 08.00 hod.

V rámci podujatia HORAL JUNIOR sa konajú dvoje samostatné preteky „8. kolo Detskej Východ MTB ligy“ a „Svitská Horalka“.

Nie je možné, aby sa jeden pretekár zúčastnil obidvoch pretekov. Registrácia Detskej Východ MTB ligy a Svitskej Horalky prebieha samostatne! Podrobnosti a informácie o obidvoch pretekoch nižšie.

8. kolo Detskej Východ MTB ligy
Sú preteky určené pre skúsenejšie deti, ktoré majú záujem svoje výsledky započítavať do celkového hodnotenia seriálu Detská Východ MTB liga.
– Prihlasovanie bude prebiehať online. Link na prihlasovanie bude aktívny po pretekoch v Čečejovciach 30.7.2022. Online prihlásenie je možné do 13.8. 2022 19:00. 

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/dvrl2022

– Pretekári, ktorí sa neprihlásia online sa môžu prihlásiť aj ráno v deň pretekov (registrácia od 8:00 do 9:00). Strácajú však nárok na poradie podľa predchádzajúcich výsledkov (viz. poradie pri štarte)

– Štartovné čísla sú vratné s integrovaným čipom pre účely časomiery.
– Vykonáva sa elektronické meranie času.
– Výsledok sa započítava do Detskej Východ MTB ligy.
– Štartovné čísla (opatrené čipom a slúžia počas celej Detskej Východ MTB ligy 2022), budú vydávané na prezentácií vzostupne bez ohľadu na kategórie.

Poradie pri štarte: 

– Pri ukladaní pretekárov  na štart sa postupuje nasledovne:

 • Pri pretekoch budú prví piati pretekári v priebežnom poradí príslušnej kategórie  stavaní na štart v prvom päť miestnom koridore v ďalších koridoroch budú pretekári stavaní podľa priebežného poradia
 • Pretekári , ktorí sa neprihlásia on line do uzávierky, ale v deň preteku pred štartom strácajú nárok na ukladanie v prvých koridoroch aj keď na to majú podľa priebežného poradia nárok, budú zaradení na štart v poradí, ako sa prihlásia
 • V prípade, že sa na preteky prihlási pretekár online prvý krát a nie je evidovaný v celkovom poradí , bude radený pred pretekárov , ktorí sa prihlásia po uzávierke v deň pretekov
 • Pretekári , ktorí budú štartovať prvý krát a  prihlásia sa v deň preteku  budú na štart ukladaní v poradí, ako sa prihlásia
 •  Pretekár musí byť v priestoroch štartu  minimálne 10. min. pred štartom. Pri oneskorenom nástupe na štart stráca poradie a radí sa na koniec
 • OTR určí ukladanie na štart  v nesúťažnej kategórii Baby podľa vlastného uváženia a podľa počtu štartujúcich sa táto kategória môže deliť na chlapcov a dievčatá

Kompletné pravidlá Detskej Východ Ligy nájdete tu:
https://vychodroadliga.eu/wp-content/uploads/2022/05/Sutazny-poriadok-Detskej-MTB-ligy-2022_new.pdf

Svitská Horalka
Sú preteky určené pre menej skúsené deti, ktoré si chcú vyskúšať lokálne preteky bez súperenia s trénovanými športovcami. Výsledky sa nezapočítavajú do celkového hodnotenia seriálu Detská Východ MTB liga.
– Prihlasiovanie je výhradne v deň pretekov na mieste (areál Koliba, zrub č. 7) prostredníctvom prihlasovacieho formulára v papierovej forme.
– Cena štartovného je 1 euro pre kategóriu BABY a 5 eur pre všetky ostatné kategórie

– Štartovné čísla sú nevratné bez čipu – zostávajú účastníkovi ako suvenír.
– Vykonáva sa ručné meranie času.
– Výsledok sa nezapočítava do Detskej Východ MTB ligy.
– V rámci každej vekovej kategórie je štart Svitskej Horalky 3 minúty po štarte DV MTB ligy. V prípade malého počtu štartujúcich, môže organizátor rozhodnúť o spoločnom štarte.
– Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel (rozhoduje čas fyzickej prezentácie, nie výkonnosť) a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie Baby. V kategórií Baby budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia rozhodcov.

Štartové čísla
Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca).

Kategórie:

Baby

(len Svitská Horalka)

2018 a viac

Mikro

(DV MTB liga aj Svitská Horalka)

2016– 2017

Mili

(DV MTB liga aj Svitská Horalka)

2014– 2015

Mini

(DV MTB liga aj Svitská Horalka)

2012– 2013

Mladší Žiaci

(DV MTB liga aj Svitská Horalka)

2010– 2011

Starší Žiaci

(DV MTB liga aj Svitská Horalka)

2008– 2009

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť. Samostatne pre DV MTB ligu a pre Svitskú Horalku,

PROGRAM:

Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny program, ktorý zabezpečuje organizátor.

Štartovné
1 € kategória baby
5 € kategória mikro až starší žiaci

Ceny

Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom) respektíve plagát.
Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci.
Kategória mikro až starší žiaci prví traja v každej kategórií medaila.

Trate HORAL JUNIOR

a/ Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty
b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 5 – 10 minút
c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 10 – 15minút
d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút
e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 25 minút
f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 25 – 35 minút.

Podmienky účasti:
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie „baby“ je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel. Cyklistická prilba je povinná.

Ubytovanie
Pre účastníkov odporúčame:
hotel SPOLCENTRUM – Svit, chaty KOLIBA – Svit, Formačné centrum SKALA – Svit. Hotely a penzióny v okolí Svitu

Iné

 1. HORAL JUNIOR sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na www.horal.sk
 2. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
 3. Deťom odporúčame lekársku prehliadku
 4. Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou
 5. Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky)
 6. Súťaž sa riadi týmito pravidlami

 

 

Dátum

14. aug 2022
Expired!

Čas

Celý deň

Viac info

REGISTRÁCIA

Štítky

DVL

Miesto

Svit

Organizátor

VRL o.z.
REGISTRÁCIA