+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

DVRL – 3. kolo

DVRL – 3. kolo

>>PROPOZÍCIE<<

CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK
V spolupráci s Mestom a Centrom voľného času Kežmarok
USPORIADA
3. kolo Detskej Východ MTB ligy
A preteky MTB pre kat. Junior a starších a kat. pumptreck
Dátum a miesto konania: 21.05.2022 Kežmarok Zlatná /pri pumptrecku ,alebo lanový
most./
Prezentácia: 21.05.2022 V priestoroch pri pumptrecku v vyznačenom
ambulantnom stánku /vyznačené na priloženej mapke./
Od 8 hod do 9,30 hod

Spôsob prihlásenia suť. por ods.6.3
6.3 Pretekári sa prihlasujú na preteky on line prostredníctvom prihlasovacieho formulára uvedeného v propozíciách súťaže, alebo pozývacim linkom /platí len pre pretekárov, ktorý sú v databáze Race Result./ prípadne aj v deň štartu preteku v kancelárii preteku alebo na jeho
registrácii , pričom budú radený za pretekármi , ktorý sa prihlásia online.
Prihlasovanie a poplatok .
Kategória PANTREK na mieste poplatok 5 eura ,
Kat. MTB 10 eur pomocou pozývacieho linku pokiaľ je pretekár registrovaný v systéme
Race Result, alebo pomocou prihlasovacieho linku, ktorý bude v propozíciách, prípadne na štarte.
Kategória Pumptreck bez vekového obmedzenia zo štartom o 10 hod.
Kategória MTB od 15 – 20 rokov
od 21 – 30 rokov
od 31 – 40 rokov
od 41 – 55 rokov
od 56 a starší
Výška štartovného príspevku v kat. MTB je 10 eur.
Štart pretekárov MTB od 15 rokov bude 10.45
Trať MTB 6 okruhov dĺžka okruhu 5 km spolu 30 km zo štartom a cieľom pri pumptrecku.
Dátum a čas ukončenia on line prezentácií 7.10.8 Platí pre Detské preteky:
Prihlasovanie online bude ukončené dňa 20.05.2022 do 19 hod.
Štart prvej Detskej kategórií Bady bude o 11 hod ďalej vzostupne od kat. mikro atď.
Riaditeľ pretekov Jozef Potok 0905 218 712
Rozhodca kontakt : Ján Kavasch 0907 953 532
Zdravotná služba kontakt : Stano Senderák 0903 167 202
Výška štartovného príspevku viď ods.6.2 suť. poriadok.
6.2 Pre preteky DVL sa určuje štartovné na rok 2022 : 1.-€ pre kategóriu baby, 5.-€ pre kategórie Mikro, Mini ,Mili , Mladší žiaci a Starší žiaci .
Kategórie ods.7.1
7.1 DVL je pre rok 2022 vypísaná pre nasledovné kategórie : Baby – rok narodenia 2018 a mladší, Mikro – rok narodenia 2016 až 2017, Mili – rok narodenia 2014 až 2015, Mini – rok narodenia 2012 až 2013, Mladší žiaci – rok narodenia 2010 až 2011, Starší žiaci – rok narodenia 2008až 2009.
Stavanie na štart ./ Súťažný poriadok ods. 7.9./
7.9 Pri ukladaní pretekárov na štart sa postupuje nasledovne .
7.10.1 Pri prvých pretekoch v sezóne 2022 sa prvý piati pretekári budú radiť podľa celkového poradia z sezóny 2021. Pretekárov ktorý prestúpia do staršej kategórií nahradia ďalší v poradí z celkového poradia . Pretekári ktorý prestúpia do staršej kategórií budú ukladaný na štart prvých pretekoch v poradí ako sa prihlásia bez prihliadnutia na to ako skončili v predošlej sezóny 2021.
7.10.2 Pri ďalších kolách budú prví piati pretekári v priebežnom poradí príslušnej kategórie stavaný na štart v prvom päť miestnom koridore v ďalších koridoroch budú pretekári stavaný podľa priebežného poradia .
7.10.3 Pretekári , ktorý sa neprihlásia online do uzávierky, ale v deň preteku pred štartom strácajú nárok na ukladanie v prvých koridorov aj keď majú podľa priebežného poradia na to nárok, budú zaradený na štart v poradí ako sa prihlásia.
7.10.4 V prípade, že sa na preteky prihlási pretekár online prvý krát a nie je evidovaný v celkovom poradí , bude radený pred pretekárov , ktorý sa prihlásia po uzávierke v deň pretekoch.
7.10.5 Pretekári , ktorý budú štartovať prvý krát a prihlásia v deň preteku budú na štart ukladaný v poradí ako sa prihlásia .
7.10.6 Pretekár musí byť v priestoroch štartu minimálne 10. min. pred štartom. Pri oneskorenom nástupe na štart stráca poradie a radí sa na koniec.
7.10.7 OTR určí ukladanie na štart v nesúťažnej kategórie Baby podľa vlastného uváženia a podľa počtu štartujúcich sa táto kategória môže deliť na chlapcov a dievčatá .
14.Popis trate
15.Grafické znázornenie trate .
16.Informácia o parkovaní
Vyhodnotenie po do jazde poslednej kategórií, prvý traja pretekári v každej kategórií dostanú vecné ceny a medaily okrem nesúťažnej kat. Bady , dostavajú odmenu hneď po do jazde do cieľa a to všetci štartujúci.
Pred vyhlásením pretekov bude tombola.
Aktuálne podmienky štartu vzhľadom na COVID 19
Záverečné ustanovenia
A. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu B . Je zakázané podávať občerstvenie medzi pretekármi počas pretekov, C. Pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave D. Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí zákonný zástupca, alebo tréner svojim podpisom do štartovnej listiny Dúfam že som nič nezabudol , kludne môžete uviesť viac informácií napr. info o ubytovaní a pod.

súradnice 49.163047, 20.447992

V Kežmarku 12.02.2022 Jozef Potok koordinátor Detskej Východ MTB ligy

Dátum

21. máj 2022
Expired!

Čas

Celý deň

Viac info

PROPOZÍCIE

Štítky

DVL

Miesto

Kežmarok

Organizátor

VRL o.z.
PROPOZÍCIE