+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

PRELOŽENÉ – DVRL – 2. kolo

Domov Zoznam podujatí Detská Východ MTB Liga PRELOŽENÉ – DVRL – 2. kolo

PRELOŽENÉ – DVRL – 2. kolo

>>>PROPOZÍCIE<<<

Cyklo Čajka Prešov o.z s podporou mesta Prešov
usporiada
2. kolo DETSKEJ VÝCHOD MTB LIGY
dňa 24.7.2022

Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto: 24.7.2022 areál kúpaliska Delňa, Jelšová ul. Prešov
Riaditeľ pretekov: Martin Čajka
Zdravotná služba: SEMCARE – MEDICAL
Hlavný rozhodca: Mgr. Stanislav Klimeš
Kategórie: Baby rok narodenia 2018 chlapci a dievčatka štartujú spolu, Mikro 2016 -2017, Mili 2014
– 2015, Mini 2012 – 2013, Ml. Žiaci 2010 – 2011, St. Žiaci 2008 – 2009
Podmienka štartu:
Tieto kategórie sú zvlášť pre chlapcov a dievčatá. V prípade, ak v danej kategórii DIEVČAT bude prihlásených menej pretekáriek, organizátor ich môže odštartovať spolu s chlapcami, inak štartujú s krátkym časovým sklzom. Dievčatá aj chlapci majú rovnaký počet kôl.
Vyhodnotenie pretekov: areál kúpaliska Delňa
Ceny: trofeje, diplomy pre prvých troch v každej vekovej kategórii.

Technické ustanovenia:
Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19 :
Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online cez pozvánku z emailu alebo na prihlasovacom linku
zverejnenom na stránke www.vychodriadliga.eu alebo mailom u vychodroadliga@azet.sk. Pri DVL www.pretekaj.sk
Povinné údaje sú: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Pri prezentácii je potrebné dodržiavať aktuálne COVID opatrenia vlády SR, ako aj hlavného hygienika SR.
Pretekárovi, ktorý sa neprihlási online a poruší COVID opatrenia, nebude umožnené štartovať.
Prihlášky: iba online cez pozvánku alebo na stránke www.vychodroadliga.eu do 22.7.2022 do 23:59h
Počet pretekárov: obmedzený, max. 100

Kancelária pretekov: pred vstupom do areálu kúpaliska Delňa, 24.7.2022, v čase od 9:00h do 10:30h
Miesto: areál kúpaliska Delňa, Prešov ul. Jelšová
Štartovné: kategória BABY 1€, všetky ostatné kategórie 5€, neprihlásení do uvedeného dátumu – 10€
Štart: 24.7. 2022 o 11:00 h – areál kúpaliska Delňa
Trasa: v areály kúpaliska Delňa podľa kategórií: Baby- 180m, okruh má 1,1km: Mikro- 2 okruhy (2,2km), Mili- 3
okruhy (3,3km), Mini- 4 okruhy (4,4km), Ml. Žiaci- 5 okruhy (5,5km), St. Žiaci- 6 okruhy (6,6km)
Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojím podpisom v
prihláške
Občerstvenie: podľa pandemických opatrení, areál kúpaliska

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: ● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a
pretekov na hlave ● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu,
potvrdí každý zodpovední zástupca pretekára svojim podpisom do štartovnej listiny. •

Usporiadateľ si vyhradzuje
právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.
V Prešove 10.7.2022 Schválil riaditeľ pretekov: Martin Čajka

Dátum

24. júl 2022
Expired!

Čas

Celý deň

Viac info

REGISTRÁCIA

Štítky

DVL

Miesto

Prešov

Organizátor

Cyklo Čajka
REGISTRÁCIA