+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

DVRL – 11. kolo

DVRL – 11. kolo

>>>PROPOZÍCIE<<<

11.kolo Detskej Východ Ligy MTB bicyklov
4.september 2022 (nedeľa)
Areál kaštieľa Spišský Hrhov
Miesto: areál kaštieľa Spišský Hrhov
Prihlásenie: https://pretekaj.sk/sk/c/dvrl alebo www.vychodroadliga.eu
Prezentácia: 4.september 2022, od 9:00 – 11:00 hod.v bývalej telocvični areálu kaštieľa
Štartovné: 5 € kategória mikro až starší žiaci a žiačky, 1 € kategória Baby
Trate: Trať pretekov je situovaná v areáli kaštieľa, s minimálnym prevýšením, dĺžka tratí je daná časom
trvania pretekov podľa kategórii. Baby : 1-2 min, Mikro : 5-10 min, Mili: 10-15 min, Mini : 15-20 min, Mladší
žiaci a žiačky : 20-25 min, Starší žiaci a žiačky : 25-35 min.
Kategória BABY povrch trate asfalt, ostatné kategórie povrch trate terén.
Štart pretekov : 12:00 hod – kategória Baby a postupne ďalšie kategórie..
KATEGÓRIE – zvlášť chlapci a zvlášť dievčatká
BABY : narodený 2018 a mladší
MIKRO : 2016 – 2017
MILI : 2014 – 2015
MINI : 2012 – 2013
Mladší žiaci a žiačky : 2010 – 2011
Starší žiaci a žiačky: 2008 – 2009
Deti pri prezentácii obdržia darčeky. Po pretekoch pre deti bude pripravené občerstvenie.
Kategória BABY je nesúťažná, odmenu dostanú všetky deti.
Vyhodnotenie: Po dojazde poslednej kategórie, prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách
získajú medaily, vecné ceny.
Radenie pri štarte:
1. Pri radení pretekárov na štart budú prví piati pretekári v priebežnom poradí
príslušnej kategórie stavaní na štart v prvom päťmiestnom koridore. V ďalších
koridoroch budú pretekári stavaní podľa priebežného poradia.
2. Pretekári, ktorí sa neprihlásia online do uzávierky, ale až v deň pretekov pred
štartom, strácajú nárok na ukladanie v prvých koridoroch aj keď majú podľa
priebežného poradia na to nárok. Budú zaradení na štart v poradí, v akom sa
prihlásili.
3. V prípade, že sa na preteky prihlási pretekár online prvýkrát a nie je evidovaný
v celkovom poradí, bude radený pred pretekárov, ktorí sa prihlásia po
uzávierke v deň pretekov.
4. Pretekár, ktorý bude štartovať prvýkrát a prihlási sa v deň pretekov, bude na
štart ukladaný v poradí, v akom sa prihlásil.
5. Pretekár musí byť v priestoroch štartu minimálne 10 minút pred štartom. Pri
oneskorenom nástupe na štart stráca poradie a radí sa na koniec.
6. Organizačno-technický realizátor určí ukladanie na štart v nesúťažnej kategórii
Baby podľa vlastného uváženia a podľa počtu štartujúcich sa táto kategória
môže deliť na chlapcov a dievčatá.
Podmienky účasti :
1. Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý
bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
2. Pre kategóriu Baby je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné
kategórie sa doporučuje horský bicykel bez pomocných koliesok.
3. Cyklistická prilba je povinná vo všetkých kategóriách a musí ju mať nasadenú na
hlave počas celých pretekov.
4. Zákonný zástupca svojím podpisom berie na vedomie zodpovednosť
pretekára (účastníka pretekov) za škodu spôsobenú na majetku alebo na
zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe.
5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade
nepredvídaných okolností.
Informácie na www.vychodroadliga.eu , www.cyklospis.Sk

Dátum

04. sep 2022
Expired!

Čas

Celý deň

Viac info

PROPOZÍCIE

Štítky

DVL

Miesto

Spišský hrhov

Organizátor

VRL o.z.
PROPOZÍCIE