+421 918 818 043
vychodroadliga@azet.sk

VRL – 4. kolo

VRL – 4. kolo

4. kolo VRL – Preteky Jednotlivcov

Propozície Pretekov

REGISTRÁCIA

Organizátor: EURO-DONO n.o.
Názov preteku: 4. kolo VRL – Preteky Jednotlivcov – Svidník

Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto : 09.08.2020, Svidník
Riaditeľ pretekov : Martin Ždiňak
Tajomník pretekov : deleguje VRL a SZC
Zdravotná služba : Hajduk Michal
Hlavný rozhodca :
Štartujú : Ženy do 39 r., Ženy nad 40 r., kadeti ( 2005 – 2003), Elite VRL(2002-1991), Muži A (1990-1981), Muži B (1980-1971), Muži C (1970-1961), Muži D ( 1960-1956), Muži E ( 1955 a starší), Hand Bike

Podmienka štartu: Pretekári VRL sa po zaregistrovaní v kancelárii pretekov stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.

Technické ustanovenia

Prihlášky :  do  08.08.2020

ONLINE prihlasovanie : odkaz na stránke VRL

IBAN : IBAN SK91 0900 0000 0006 2284 3125

Štart: 10.00 hod

Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19 :

Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online na prihlasovacom linku zverejnenom na stránke www.vychodroadliga.eu alebo mailom u vychodroadliga@azet.sk. Povinné údaje sú, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Do kancelárie pretekári budú vstupovať po jednom a z ochranou dýchacích ciest,  musia dodržiavať odstup 2 m v rade.

Pred vstupom do kancelárie je povinná dezinfekcia rúk.

Pretekárovi ktorý sa neprihlási online, nebude umožnené štartovať !!!!

Pretekári VRL sa po zaregistrovaní v kancelárii pretekov stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.

Kancelária pretekov :  V mieste štartu na amfiteátri Svidník

Prezentácia : 09.08.2020 od 07.30 – 09.15 hod na ul. Festivalovej, Svidník 

Porada vodičov sprievodných vozidiel – 09.30. hod

Príspevok : 10 € – online / 12 € – v deň štartu

BUFET Z VOZIDIEL: Podľa pravidiel SZC a VRL
VYHODNOTENIE PRETEKOV: v priestoroch štartu na ul. Festivalovej, Svidník
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

  • preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
  • Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!
  • pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave
  • pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
  • Pri poručení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.
  • Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. Technická pomoc  a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možná.  
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

 Vo Svidníku  dňa  14.07.2020                                                                                    Martin Ždiňak                                                                                                                                                                                                       

Dátum

09 aug 2020
Expired!

Čas

Celý deň

Viac info

REGISTRÁCIA

Štítky

VRL

Miesto

Svidník
Kategória

Organizátor

EURO-DONO n.o.
REGISTRÁCIA