+421 918 818 043
vychodroadliga@azet.sk

Okolo Malohontu

Okolo Malohontu

Okolo Malohontu  

Propozície Pretekov

Organizátor:
Názov preteku: Okolo Malohontu

Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto : 13.09.2020, Rimavská Sobota
Riaditeľ pretekov :
Tajomník pretekov :
Zdravotná služba :
Hlavný rozhodca :
Štartujú : Ženy A /2004-1980/ , Ženy B /1981 a staršie / , Elite VRL /2001-1990/
Muži A /1989 – 1980/ ,B /1979 – 1970/,C /1969-1960/ , D /1959-1955/ ,E /1954 a starší/ , Kadeti /2004 – 2002/, handbike
Podmienka štartu: Pretekári po zaregistrovaní sa v kancelárii preteku sa stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva , vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC. Pretekári s celoročným prideleným štartovným číslom VRL na rok 2020.

Technické ustanovenia
Kancelária pretekov :
Prezentácia :
Štart:

Príspevok :

Ceny :

BUFET Z VOZIDIEL: Podľa pravidiel SZC a VRL
VYHODNOTENIE PRETEKOV:
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!
● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave
● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár
svojim podpisom do štartovnej listiny.
● Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.
● Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. Technická pomoc
a občerstvenie z týchto vozidiel nie je možná.
● Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.
Dres Majstra Východného Slovenska obdrží prvý pretekár s trvalým pobytom na Východnom Slovensku alebo pretekár z klubu
so sídlom na Východnom Slovensku alebo pretekár, ktorý absolvoval minimálne 5 kôl VRL v ročníku 2020.

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

13 sep 2020

Time

All Day

Labels

Ostatné podujatia

Location

Rimavská Sobota

Organizer

Východ Road Liga o.z.