+421 918 818 043
vychodroadliga@azet.sk

VRL – 3. kolo

VRL – 3. kolo

3. kolo VRL – Preteky Jednotlivcov

Propozície Pretekov

Cyklistika pre všetkých

Východroadliga 2020 3. kolo Kežmarok                              

PRETEKY JEDNOTLIVCOV

 Všeobecné ustanovenia

Dátum a miesto : 2.8.2020 Kežmarok

Riaditeľ pretekov : Jozef POTOK, 0905 218 712

Tajomník pretekov : Vladimír Lukáč

Zdravotná služba : lekár v sprievodnom vozidle FALC

Hlavný rozhodca : deleguje VRL

Štartujú : Ženy A (2005 – 1981), B(1980 a staršie) , Muži: Elite VRL, Muži A,B,C,D,E, Kadeti, Handbike

Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19 :

Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online na prihlasovacom linku zverejnenom na stránke www.vychodroadliga.eu alebo mailom u vychodroadliga@azet.sk. Povinné údaje sú, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Do kancelárie pretekári budú vstupovať po jednom a z ochranou dýchacích ciest,  musia dodržiavať odstup 2 m v rade.

Pred vstupom do kancelárie je povinná dezinfekcia rúk.

Pretekárovi ktorý sa neprihlási online, nebude umožnené štartovať !!!!

Pretekári VRL sa po zaregistrovaní v kancelárii pretekov stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.

Technické ustanovenia :

Prihlášky : online

Príspevok : Pri prihláške online 10,00 €, kadeti 5,00€ v hotovosti pri prezentácii

 

Kancelária pretekov : 2.8.2020  Hlavné námestie Kežmarok /terasa bistro Poloma / od 8.00 do 9.00 hod

Porada sprievodných vozidiel o 09,30 hod, v priestoroch prezentácie

Štartové čísla, ktoré boli pretekárom pridelené  na 1.kole v Jelšave sú celosezónne. Pri ich strate a za vydanie náhradného sa platia 2 eurá.

Trať pretekov: Slávnostný štart Kežmarok Hl. námestie a presun na miesto ostrého štartu podľa pravidiel BeCeP . Ostrý štart : Spišská Bela, Slovenská Ves , Reľov , Spišská Stará Ves, Haligovce , Veľká Lesná , Toporec , Bušovce , Spišská Bela , Kežmarok cieľ na Hlavnom námestí v Kežmarku . Dĺžka 80 km, prevýšenie 950 m.

Mapa

Trasa HB : Kežmarok, Tatranská Kotlina , Kežmarské Žlaby , Mlynčeky , Kežmarok ciel na Hlavnom námestí 32 km.

Štart Ceny : Medaily pre prvých troch v každej vekovej kategórii

STACIONÁRNY BUFET: nie je povolený

BUFET Z VOZIDIEL nie je povolený

VYHODNOTENIE PRETEKOV: Kežmarok, Hlavné námestie – miesto slávnostného štartu

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

  • preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
  • Je zakázané podávať občerstvenie medzi pretekármi počas pretekov,
  • Osádky vozidiel s povinne nasadenou ochranou dýchacích ciest,
  • Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!
  • pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave
  • pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
  • Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.
  • Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. Technická pomoc a občerstvovanie z týchto vozidiel je možná podľa pravidiel SZC.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

.

Jozef Potok 

Riaditeľ pretekov

Dátum

02 aug 2020
Expired!

Čas

Celý deň

Viac info

REGISTRÁCIA

Štítky

VRL

Miesto

Kežmarok
Kategória

Organizátor

Východ Road Liga o.z.

Ďalší organizátori

CK cyklošport KK
REGISTRÁCIA