+421 918 818 043
vychodroadliga@azet.sk

VRL – 9.kolo, Pretek jednotlivcov