+421 918 818 043
vychodroadliga@azet.sk

DVRL – 7 kolo

DVRL – 7 kolo

DVRL – 7. kolo – Stará Ľubovňa
7. kolo detskej VRL

Propozície Pretekov

Organizátor: Východ Road Liga o.z
Názov preteku: 7.kolo Detskej Vychod Road Ligy MTB bicyklov

Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto : 19.september 2020 (nedeľa) Stará Ľubovňa, Hystorický tábor pod Ľubovnianskym hradom
Miesto : Hystorický tábor pod Ľubovnianskym hradom,
Prezentácia : 19.september 2020 od 8:00 – 09:30 hod.
Štartovné : 2 € kategória mikro až starší žiaci a žiačky, 0 € kategória Baby
Trate : Trať pretekov je situovaná v blízkosti areálu, s minimálnym prevýšením, dĺžka tratí je podľa kategórii.
Štart pretekov : 11:00 hod – kategória Bady a postupne ďalšie kategórie..
KATEGÓRIE – zvlášť chlapci a zvlášť dievčatká
BABY : narodený 2016 a mladší
MIKRO : 2014 – 2015
MILI : 2012 – 2013
MINI : 2010 – 2011
Mladší žiaci a žiačky : 2008 – 2009
Starší žiaci a žiačky : 2006 – 2007

Kategória BABY povrch trate asfalt, ostatné kategórie povrch trate terén.
Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19 :
Do kancelárie pretekári budú vstupovať po jednom a z ochranou dýchacích ciest, musia dodržiavať odstup 2 m v rade.
Pred vstupom do kancelárie je povinná dezinfekcia rúk.
Podmienky účasti : Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia. Pre kategóriu Bady je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel bez pomocných koliesok. Cyklistická prilba je povinná vo všetkých kategóriách.

Záverečné ustanovenia

Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov ako aj pravidlá cestnej premávky. Preteky sa idú na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť. Organizátor neručí za škody vzniknuté počas pretekov účastníkom ako aj sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené, ďalej spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené pretekárom a doprovodom, tretím osobám a subjektom. Organizátor pretekov si vyhradzuje v prípade nutnej potreby právo na zmeny programu.
Od účastníkov pretekov sa vyžaduje športové správanie a vedomé ohrozovanie súpera sa trestá diskvalifikovaním. Každý účastník je povinný zabezpečiť si individuálne poistenie a musí mať zdravotný stav, ktorý mu umožnuje sa zúčastniť pretekov, na Súťažiaci mladší ako 18 rokov môžu
nastúpiť na štart len s podpisom a súhlasom ich zákonného zástupcu. Podmienkou preteku je aj 100% technický stav bicykla a zdravotný stav účastníka preteku. Prilba je povinná! Pretekár, ktorý nastúpi na trať bez riadne upnutej, certifikovanej cyklistickej prilby bude diskvalifikovaný.
V Sabinove 6.9.2020
.
Ivan Saloň
________________________
Riaditeľ pretekov

 • 00

  dní

 • 00

  hodín

 • 00

  minút

 • 00

  sekúnd

Dátum

19 sep 2020

Čas

Celý deň

Štítky

DVRL

Miesto

Stará Ľubovňa
Kategória

Organizátor

Východ Road Liga o.z.