+421 918 818 043
vychodroadliga@azet.sk

DVL – 13. kolo